MÜÜGITINGIMUSED

MOTFIT OÜ e-poe müügitingimused

Seisuga 01.03.2024

  1. Müügitingimused on koostatud vastavalt E-Kaubanduse Liidu veebilehel avaldatud näidisele (https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/) ning arvestades samas avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (vt täpsemalt isikuandmete töötlemine).
  2. Veebipoe omanik on MotFit.ee (registrikood 16886141, asukoht Kase 2, 65605 Võru, Eesti; telefon ‎+372 555 07151; e-post info@motfit.ee‎) (edaspidi ee).

Üldtingimused

Müügitingimused kehtivad motfit.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja motfit.ee vahel veebipoest kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

motfit.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ning teenuste ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

motfit.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse motfit.ee veebilehel.

Müügilepingu jõustumine

motfit.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid ja teenuseid.

motfit.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest MotFit OÜ arvelduskontole.

motfit.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

Kõik motfit.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja hindadele ei lisanud käibemaksu.

motfit.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, LHV pank, Luminor Pank, Coop Pank, Citadele Pank, Revolut pangalingi, N26 Pank või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

 

Kohaletoimetamine

Kaupu on võimalik tellida Eesti Vabariigi piires Omniva pakiautomaatidesse.

Kõik kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud tellimuse kokkuvõttes.

 

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

Toote hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib motfit.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

Kauba sihtkoha muutmine peale tellimuse kinnitamist ei ole võimalik.

 

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. motfit.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või hilinemise põhjuseks on transporditeenust osutav partnerettevõte.

 

Tagastamisõigus

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@motfit.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

motfit.ee on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

  • Kaup on laost otsa saanud
  • Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu
  • Kui ostetud on teenus ja klient ei ole 14 päeva jooksul edastatud kontaktandmetelt kättesaadav

 

Pretensioonide esitamise kord

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama motfit.ee´d probleemist e-posti aadressil info@motfit.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed, tellimuse number ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

motfit.ee ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatu jõud

motfit.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab motfit.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

motfit.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida motfit.ee ei saanud mõjutada ette näha.

 

Privaatsus

motfit.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku motfit.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.

motfit.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele (v.a. maksete volitatud töötlejatele ja transporditeenuspakkujatele).

 

Vaidlused ja muud tingimused

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need esitada kontaktandmetes esitatud aadressidele. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. motfit.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ning tõuketeatisi nutiseadmesse ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

 

 

 

 

 

cropped-MotFit-Logo.png
MotFit Premium