Veebilehe www.motfit.ee isikuandmete vastutav töötleja on MotFit OÜ (registrikood 16886141) asukohaga, Kase tn 2, Võru linn, Võru maakond, 65605, Eesti, tel +3725176169.

 1. KÄESOLEVAS DOKUMENDIS KASUTATUD MÕISTED

1.1 Vastutav töötleja / töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu asutus, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.2 Volitatud töötleja – töötleb isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel. Volitatud töötleja on tavaliselt ettevõtteväline kolmas isik. Kontserni korral võib üks ettevõtja tegutseda volitatud töötlejana teise ettevõtja nimel.

1.3 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohateabe, veebitunnuse või ühe või mitme füüsikalisele füsioloogilisele, geneetilisele, geneetilisele tegurile viidates. füüsilise isiku vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.

1.4 Isikuandmete töötlemise põhimõtted – käesolev dokument, mis reguleerib seda, kuidas käesolevas veebipoes isikuandmeid töödeldakse.

1.5 Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming või toimingute kogum, mis viiakse läbi Isikuandmetega või Isikuandmete komplektidega käsitsi või automatiseeritud viisil, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, kasutamine, avalikustamine edastamise teel, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine jne.

1.6 Kolmas isik – iga osapool, kes ei ole veebisaidi / teenuse kasutaja või MotFit OÜ töötaja. Samuti füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, kes ei ole:

 1. a) kõnealuste isikuandmete töötleja;
 2. b) andmesubjekt;
 3. c) füüsiline isik, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja alluvuses.

1.7 MotFit OÜ – isikuandmete vastutav töötleja vastavalt tingimustele, mis on sätestatud käesoleva dokumendi punktis 2.

1.8 Google – isikuandmete töötleja vastavalt käesoleva dokumendi punktile 6.

 1. KOGUTAV TEAVE

2.1 Kui te sooritate ostu

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

kauba kohaletoimetamise viis, aeg ja aadress;

igasugune lisainformatsioon, mida te vabatahtlikult oma tellimuse juurde lisate;

kaupade ja teenuste kogused ning maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Teie asukoha andmed;

keelevalik;

2.2 Kui tellite MotFit Expert teenuse

2.3 Kui tellite MotFit Premium teenuse

2.4 “Isikuandmed”

See viitab mis tahes teabele, mille te meile vabatahtlikult esitate ja mis teid isiklikult identifitseerib, sealhulgas teavet punktis

2.5 viidatu kohta ja muud teavet enda või oma ettevõtte kohta.

2.6 “Navigatsiooniteave”

See viitab teabele teie arvuti ja veebisaidi külastuste kohta, näiteks teie IP-aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp, seadme kasutus, suunamise allikas, külastuse pikkus ja vaadatud lehed. Vaadake allpool jaotist “Navigatsiooniteave”.

 1. TEAVE, MIDA KOGUTAKSE AUTOMAATSELT

3.1 Google Analytics

See viitab tasuta veebianalüütikateenusele, mis jälgib veebisaidi liiklust. Kui keegi külastab veebisaiti, mis kasutab Google Analyticsit, jälgib Google külastusi kasutaja IP-aadressi kaudu, et määrata kasutaja ligikaudne geograafiline asukoht.

3.2 Google Ads

See viitab teenusele, mis võimaldab Google-il koguda andmeid teie liikluse kohta Google’i reklaamiküpsiste ja -identifikaatorite kaudu.

 1. KUIDAS ME KOGUTUD ANDMEID KASUTAME?

4.1 Vastavus meie PP-le

Kogutud andmeid kasutame ainult vastavalt käesolevale dokumendile.

4.2 Me ei jaga ega müü kunagi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

4.3 Teie isikuandmete kasutamine

Kasutame teie isikuandmeid, et parandada teie sirvimiskogemust veebisaidi isikupärastamise ja teenuste täiustamise kaudu (nt kuvades veebipood teile emakeeles või tarnetingimusi lähtudes teie asukohast / piirkonnast jne); samuti kasutame isikuandmeid positiivse kliendikogemuse tagamiseks ja kvaliteetse teenuse pakkumiseks.

4.4 Navigatsiooniteabe kasutamine

Me kasutame navigeerimisteavet veebisaidi ja teenuse haldamiseks ja täiustamiseks. Samuti võime kasutada navigeerimisteavet üksi või koos isikuandmetega.

4.5 Välised veebisaidid

Meie veebisait ei kasuta väliseid veebisaite iseenesest, kuid sisus võivad olla välised veebisaitide lingid. Samuti on meie veebisaidil linke meie sotsiaalmeedia saitidele (FB, Instagram, WhatsApp). Me ei kontrolli ega vastuta nende teiste veebisaitide sisu ega tavade eest. Käesolev dokument ei kehti nende muude veebisaitide kohta, mille suhtes kehtivad omad privaatsus- ja muud poliitikad, mis neil võivad olla.

 1. TEAVE NAVIGATSIOONIST

5.1 Küpsised

Kasutame “turvalisi küpsiseid”, et aidata teil oma veebisaiti külastades ja meie teenust kasutades oma seanssi hallata. Küpsis on tekstifail, mille veebiserver paigutab teie kõvakettale. Küpsiseid ei kasutata programmide käivitamiseks ega viiruste edastamiseks teie arvutisse. Küpsiseid kasutame ka konfidentsiaalseks veebilehe kasutusstatistika kogumiseks.

5.2 Logifailid

Võime koguda demograafilist teavet kasutades logifaile, mis pole seotud teie nimega või muu isikut tuvastava teabega. Samuti on teie arvuti riistvara ja tarkvara kohta teavet, mida me automaatselt kogume. See teave võib hõlmata teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, domeeninimesid, juurdepääsuaegu ja viitavaid veebisaitide aadresse. Seda teavet kasutab motfit.ee platvorm teenuse toimimiseks, Teenuse kvaliteedi säilitamiseks ja Veebisaidi kasutamise kohta üldise statistika esitamiseks.

 1. ANDMETE HOIUSTAMINE JA LIGIPÄÄSETAVUS

6.1 Teie isikuandmete turvalisus

Me hoiame Teie poolt edastatud isikuandmeid kontrollitud ja turvalises keskkonnas, kaitstuna volitamata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Eelneva tagamiseks kasutame andmete töötlemiseks ja hoiustamiseks Google Firebase-i. (lisateabe saamiseks lugege Google Firebase-i andmetöötluse ja turvalisuse tingimusi siit: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms?fbclid=IwAR3d0638oh2G5beYkguABsZeKiyXp6z5PBsW5dp0XIhKUDdizp4JMw3X9UU ). Soovitame tungivalt tutvuda Google Firebase tingimustega iseseisvalt, kuna Google Firebase-i andmetöötlus- ja turvatingimusi see dokument ei reguleeri. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 1. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kuna isikundmete töötlemine toimub ainult kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

7.1 Teie isikuandmete ülevaatamine, parandamine ja eemaldamine

Kui edastate meile oma isikuandmed, on teil selle teabe suhtes järgmised õigused:

Õigus meile edastatud isikuandmete ülevaatamiseks.

Taotleda teie poolt meile edastatud kasutajainfo vigade, aegunud teabe või puuduste parandamist.

Taotleda, et teie kasutajaandmeid ei kasutataks teiega ühenduse võtmiseks.

Taotleda, et teie kasutajateave eemaldataks kõikidest meie kasutatavatest loenditest.

Taotleda teie kasutajaandmete kustutamist meie registritest.

 1. SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 1. KONTAKT

Kui teil on privaatsuspoliitika suhtes küsimusi kirjutage meile e-posti aadressil info@motfit.ee. Hiljemalt 30 päeva jooksul pärast päringu kättesaamist annab MotFit OÜ vastuse.

cropped-MotFit-Logo.png
MotFit Premium